3 Boyutlu Baskıda Raft, Brim, Etek Farkları

3 Boyutlu Baskıda Raft, Brim, Etek Farkları

3B baskıda raft, kenar ve etek;  Üç özelliğin tümü benzersizdir ve farklı sorunları ele alır. 3d baskı sırasında hangi ayarı seçeceğinizi öğrenmek için kılavuzu inceleyebilirsiniz.

Raft

Bir 3B baskı raftı, doğrudan 3 boyutlu baskı tablasına bırakılan yatay bir filament ağının ilk katmanını oluşturur. Bu ilk katmanın üzerine baskı yerleşmektedir.

Genellikle ABS ve benzer özellikteki filamentler çekme ihtimaline sahip olduğu için baskı sırasında raft tercih edilmektedir. 3D baskı raftı sadece eğilmeyi önlemek için değil, aynı zamanda baskının tablaya yapışmasını iyileştirmek için de önemlidir, baskının ilk katmanlarının tüm baskıyı sürdürmesine yardımcı olur.

Yukarıdaki resimde yeşil renkte görünen yer raftı örneklendirmektedir. 

Raft Ne Zaman Kullanılmalıdır?

Bir 3B baskı raftının birden fazla kullanımı vardır:

Warping: ABS filament ile çalışırken bir raftın 3D olarak yazdırılması, baskının bükülmesini önlemeye yardımcı olur.

Daha Fazla Tablaya Tutunma: Bir raftın 3 boyutlu olarak yazdırılması, tablaya daha iyi yapışmasına yardımcı olur ve 3d baskının bozulmasına karşı bir önlem görevi görür.

Zayıf Bağlantılar: Bir baskının yüzeye denk gelen kısmının tablayla bağlantı yaptığı noktaların zayıf olması durumunda üzerine binen katmanları taşıyamaması olası bir durumdur. Bu gibi durumlarda, baskının bozulmasına karşı güvenlik önlemi olarak bir raft eklenmesi gerekmektedir.

Raft için Dilimleme Ayarları

Ayırma Mesafesi(Airgap)

Bir 3B baskı raftı kullanırken ayırma mesafesini doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Bu şüphesiz en önemli ayardır. Ayırma mesafesi, raft ile baskının ilk katmanı arasındaki boşluğun yüksekliğidir. Veya basitçe raft ile model arasındaki birleşme katmanları arasındaki mesafe diyebiliriz.

Daha dar bir ayırma mesafesi, raft ile modeli birbirinden ayırmayı zorlaştıracaktır. Yukarıdaki görselde raft ile modelin ilk katmanı arasındaki mesafeyi görebiliyoruz.

Raft Alt Katman

Bu yapı platformunda basılan ilk katmandır. Bu nedenle raftın kalın tutulması ve düşük hızda yazdırılması gerekir. Bu, daha fazla tabla yapışmasına yardımcı olacaktır. İdeal olarak, 2 tabakadan oluşan bir raft taban yapışma için iyidir.

Raft Üst Katman

Raftın üst katmanı, baskının ilk katmanı ile eşleşecektir. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için en az 2 ila 3 kat kullanmanız gerekir.

Raft Ofset

Bazı dilimleyicilerin, raftın baskının kenarlarının dışında uzanacağı mesafeyi belirleyen bir ayarı vardır. Bunu baskının biraz dışında tutmak ama fazla uzatmamak iyi bir fikirdir.

Raft ile 3D Yazdırmanın Artıları ve Eksileri

Her teknik gibi, bir 3D baskı salının da birkaç artı ve eksisi vardır.

Artıları:

 • ABS gibi 3 boyutlu baskısı zor filamentlerde çekme azalmaktadır. 
 • Tablaya tutunmayı artırarak daha başarılı bir baskı imkanı sağlar.
 • Hassas baskı çıktısı.
 • Daha güçlü ilk katman

Eksileri:

 • Modelin alt katmanında pürüzlü yüzey oluşumu.
 • Yoğun bir raft kullanıldığında; raft ile modelin ayrılması zorlaşır.
 • Ekstra atık malzeme
 • Özellikle ince model bileşenleri ile raftı çıkarırken parçayı kırma ihtimali.

Not: Raftları temizleme ile uğraşılırken yaralanmalara neden olabileceğinden, raftı çıkarırken gerekli önlemleri mutlaka  almalısınız..

Kenarlar

Kenar ya da genel tabiriyle brim, baskının sadece dış kenarlarına tutturulmuş bir raft türüdür. Ayrıca objenin tablaya yapışmasına ve eğilmesini önlemeye yardımcı olur. Baskının kenarlarına dokunan bir etek türü olarak da düşünülebilirsiniz.

Bir kenar, benzer bir işlevi yerine getirdiği için raft ile birbirinin yerine kullanılabilir.

Yukarıdaki resimde, raft ,skirt ve brim arasındaki farklar gösterilmiştir.

Ne Zaman Brim Kullanılmalıdır ?

Çekme/Warping : Kenarlardaki bükülmeyi önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle ABS ve benzeri filamentlerle baskı alırken brim kullanılması önerilir.

Tablaya daha iyi tutunma: 3D baskı raflarına benzer şekilde, kenarlar tabla yapışmasını iyileştirmeye yardımcı olur.

Tablaya kolay yapışma: 3 Boyutlu baskıda güvenlik önlemi olarak, baskıya kenar eklenmesi baskı kalitesini artırır. PLA gibi baskısı kolay filamentlerde brim gerekmese de diğer filament türlerinde ek bir güvenlik önlemi olarak kenar eklenebilir.

Destek Tabanı: Bazen destekler çok incedir ve baskı sırasında tabladan kalkabilirler. Bu nedenle, destekleri kenarlı yazdırmak genellikle iyi bir fikirdir.

Brim Dilimleyici Ayarları

Genel olarak, en iyi sonuçlar için ayarlanabilen kenarlar için iki önemli ayar vardır.

Kenar(brim) Genişliği veya Satır Sayısı

Bir kenarın, milimetre cinsinden ölçüsü veya kenardaki kontur çizgilerinin sayısı olan satır sayısı cinsinden genişliği ile tanımlanır. Belirli bir mesafeye kadar çizgi ne kadar fazla olursa tablaya tutunma  o kadar iyi olur. Öte yandan, daha fazla çizgiyle, objeyi tabladan çıkarmak zorlaşır.

İdeal olarak, 3’ten 5’e kadar bir kenar çizgisi sayısı yapışma ve baskının kenarlarının bükülmesini önlemek için iyidir.

Brim ile 3D Baskının Artıları ve Eksileri

Her teknik gibi, brim de birkaç artı ve eksilere sahiptir. Daha detaylı inceleyecek olursak:

Artıları:

 • ABS gibi malzemelerin çekmesini önler.
 • Tablaya tutunmayı artırarak daha başarılı bir baskı imkanı sağlar.
 • Bir raft ile karşılaştırıldığında çıkarması kolaydır
 • Pürüzsüz alt katman yüzey kalitesi (çünkü kenar yalnızca baskının dışına temas eder)
 • Brim ile raft karşılaştırıldığında; brim daha az atık filament kullanır.

Eksileri:

 • Ekstra atık malzeme.
 • İyi bir yüzey kalitesi için temas noktalarının zımparalanması gerekir.
 • Özellikle ince model bileşenleri ile birimi ayırırken parçanın kırılma ihtimali artırır.

Skirts

Etek, 3 boyutlu basılacak parçayı çevreleyen bir taslaktır. Eteğin, raft ve brimden farkı eklendiği parçaya temas etmemesidir. Ancak aşağı yukarı benzer bir şekilde kontrol edilebilir. Ekstrüderin temizlenmesine yardımcı olmak için faydalıdır. Ekstrüderin fiilen baskıya başlamadan önce düzgün bir malzeme akışı başlatmasını sağlar.

Raft veya brimde olduğu gibi baskıyı hiçbir şekilde desteklemese de, dilimleyicide ayarlanan malzeme akışını, tabla seviyelemesini, katman yapışmasını ve diğer katman özelliklerini anlamak için çok kullanışlıdır.

Etek Ne Zaman Kullanılmalıdır ?

Baskı ve filament türünden bağımsız olarak, herhangi bir baskıda etek kullanılması sonuçları iyileştirecektir. Ekstrüderi hazırlamak ve gerçek baskı başlamadan önce herhangi bir baskı sorununu tespit etmek için bazı yararlı işlevler sunar ve sonuç olarak zamandan, emekten ve paradan tasarruf sağlar.

Etek için Dilimleyici Ayarları

Eteği kontrol etmek için iki önemli ayar

Etek Çizgisi Sayısı ve Etek Mesafesidir. Etek çizgisi sayısı, dış çizgide basılan çizgilerin sayısını tanımlarken, etek mesafesi baskı ile etek arasındaki mesafeyi tanımlar.

Genellikle tek bir etek çizgisi bile yeterlidir. Ancak küçük baskı alanına sahip objelerde tek etek çizgisi yetersiz kalabilir. Böyle bir durumda, ideal çalışmayı sağlamak için 3 çizgi önerilmektedir.

Bir Etek 3D Baskısının Artıları ve Eksileri

Her teknik gibi, etek de birkaç artı ve eksi özelliğe sahiptir.. Her birini anlamanıza yardımcı olalım.

Artıları:

 • Ekstrüderi hazırlar.
 • Raft veya kenarlara nazaran atık filament azalır.
 • Baskı başlamadan önce basit bir kontrol ile zamandan, emekten ve paradan tasarruf sağlar.
 • Baskı alanını tanımlamaya yardımcı olur.

Eksileri:

 • Skirt, atık malzeme olan baskı dışında ekstra filament kullanır.
X